POZOSTAŁE USŁUGI

– sporządzenie rocznego zeznania podatkowego osoby fizycznej
– sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
– sporządzenie innych sprawozdań i analiz na życzenie klienta
– zaświadczenie o nie zaleganiu US lub ZUS
– sporządzenie polityki rachunkowości wraz z planem kont
– sporządzenie wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane
– rejestracja działalności gospodarczej osoby fizycznej
– rejestracja spółki prawa handlowego
– wyprowadzanie zaległości