Możesz skorzystać również z szeregu innych usług które oferujemy.

Skorzystaj z naszej wiedzy

POZOSTAŁE USŁUGI

  • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego osoby fizycznej
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
  • sporządzenie innych sprawozdań i analiz na życzenie klienta
  • zaświadczenie o nie zaleganiu US lub ZUS
  • sporządzenie polityki rachunkowości wraz z planem kont
  • sporządzenie wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane
  • rejestracja działalności gospodarczej osoby fizycznej
  • rejestracja spółki prawa handlowego
  • wyprowadzanie zaległości

Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta na terenie Warszawy.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.