Zapoznaj się z naszą ofertą usług podatkowych.

Kompleksowa i profesjonalna obsługa

PODATKI

Księgi handlowe

 • przygotowywanie i dekretowanie dokumentów źródłowych do księgowania
 • prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald na koniec każdego miesiąca
 • zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie ze stanem wynikającym z zapisów księgowych
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego CIT
 • bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i Sprzedaży na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • bieżące prowadzenie ewidencji wyposażenia obejmującej przedmioty o wartości początkowej powyżej 1500 pln
 • sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • bieżące prowadzenie KPiR zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • bieżące prowadzenie ewidencji wyposażenia obejmującej przedmioty o wartości początkowej powyżej 1500 pln
 • ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie ze stanem wynikającym z zapisów KPiR
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego PIT właściciela
 • bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i Sprzedaży na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu

Ryczałt Ewidencjonowany

 • bieżące prowadzenie Ewidencji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • bieżące prowadzenie ewidencji wyposażenia obejmującej przedmioty o wartości początkowej powyżej 1500 pln
 • ustalanie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie ze stanem wynikającym z zapisów Ewidencji
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego PIT właściciela
 • bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i Sprzedaży na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu

Karta podatkowa

 • bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i Sprzedaży na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu

Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta na terenie Warszawy.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.