Zapewnimy Twojej firmie kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Bezpiecznie i profesjonalnie

KADRY I PŁACE

  • prowadzenie akt osobowych
  • przygotowywanie list płac pracowników etatowych
  • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników
  • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych
  • rozliczanie i księgowanie zaliczek pobranych przez pracowników i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz rozliczanie i księgowanie podróży krajowych i zagranicznych
  • sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT-4R) oraz dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • wystawianie i przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, w szczególności umów o pracę, świadectw pracy, druków RP-7, zaświadczeń o zatrudnieniu
  • ustalanie prawa do urlopów wraz z prowadzeniem kartoteki urlopowej

Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta na terenie Warszawy.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.